KATLEGO MKHWANAZI

 

Vir jare was daar `n groot gaping tussen studente, die VSR en UP se bestuur. Dit was moeilik om inligting aan studente deur te gee, omrede daar geen suksesvolle pogings aangewend is om bestuur en studente bymekaar te bring nie. Baie studente het gevoel dat die VSR nie genoeg doen om studentesake op te los nie. Maar dinge het verander hierdie jaar, veral in die koshuise.

Die VSR het besluit om `n VSR-lid aan te wys vir elke koshuis. Volgens Charl Oberholzer, voorsitter van die VSR, is dit deel van die VSR 2011 se visie om meer betrokke by studente lewe te wees en om werklik te weet wat aangaan op grondvlak. Die doel is om kommunikasie te verbeter tussen die verskillende studente-strukture. Perdeby het vir Oberholzer gevra wat die VSR hoop om te bereik met hierdie projek: “Ons hoop om `n beter verhouding tussen die VSR en die koshuise as `n geheel te bereik.” Oberholzer het ook gesê dat hulle belangrike sake van elke koshuis na topbestuur toe wil neem. “Ons wil langtermyn oplossings vir probleme vind wat blyk om elke jaar plaasvind,” sê Oberholzer.

VSR-lede sal huisvergaderings bywoon en belangrike inligting wat `n invloed op studente het, deurgee.

VSR-lede het reeds begin met die bywoning van die koshuis-vergaderings.

Volgens Oberholzer is dit baie belangrik dat die VSR deel van elke studente-struktuur is, omdat die VSR `n invloed het op baie besluitnemingsliggame van die universiteit.  “Die universiteitsbestuur het voldoende inligting nodig om besluite te neem wat studente sal bevoordeel,” sê Oberholzer.

Website | view posts