ELAINE SWANEPOEL

 

Zeus se onlangse triomf in vanjaar se Serenade het koshuisstudente opnuut te velde laat gaan oor die regverdigheid van die stelsel.

Beskuldigings dat Zeus se hele Serendespan hoofsaaklik uit Camerata-lede bestaan en dat van die Serenadelede nie eens by Tuks studeer nie, het die rondte gedoen.

Koshuisstudente voel dat daghuise ‘n onregverdige voordeel bo hulle het. “Ek verstaan dat hulle ook wil behoort en aan koshuisaktiwiteite wil deelneem, maar dan moet hulle dit op dieselfde terme as ons doen,” sê Henk Otto, voorsitter van Boekenhout.

“Ons kan ‘n maksimum van 280 lede inneem waarvan slegs ‘n klein hoeveelheid hiervan aan koshuisaktiwiteite deelneem. Ons het ook nie die geleentheid om ouens te werf soos wat daghuise doen nie.” Boekenhout se nederlaag teen die daghuise in vanjaar se Serenade was soveel groter nadat hulle ook teen Vividus in vanjaar se Serrie verloor het. “Dit maak ‘n mens moedeloos,” het Otto gesê.

 Eliz-Mari Delport, Curlitzia se primaria wat hierdie jaar ‘n tweede plek in die Serenade behaal het, voel ook dat daghuise ‘n onregverdige voordeel bo koshuise het. “Ek gee glad nie om om teen hulle deel te neem nie, maar hulle is net te groot.”  

Zeus se voorsitter, Barend van der Schyff, voel egter dat daghuise geen onregverdige voordeel bo koshuise het nie omdat slegs 15% van hulle lede aan al die aktiwiteite deelneem. “Dis ook vir ons moeiliker om die ouens bymekaar te kry vir ‘n oefensessie, omdat almal op verskillende plekke bly,” het Van der Schyff gesê. Hy het ook sterk gereageer op die aantyging dat lede ‘n paar weke voor Serenade by die koshuis aansluit en het gewys daarop dat die daghuis ‘n volle register het van al hul lede en wanneer hulle aangesluit het. Twee van die name op die lys het egter nie studentenommers by nie. Zeus wou nie kommentaar hierop lewer nie.

Op die aantyging dat Zeus se Serenadespan hoofsaaklik uit Camerata-lede bestaan, het Zeus se Serenade-HK, Leon Webner, soos volg gereageer: “Die Camerata lede staan in verre minderheid tot die nie-Camerata-lede. Ons as ‘n Serenadegroep oefen presies so hard soos die ander koshuise. Ons verwerkings word self gedoen, eerder as deur eksterne mense, en ons het net sulke belaglik laat aande as die ander koshuise. Ons gun elke liewe koshuis die geleentheid om te wen, maar dan moet die kompetisie regverdig wees. Camerata is net ‘n klomp student met ‘n passie vir koorsang en ‘n briljante dirigent.”

Willène de Beer, Primaria van Vividus, Serenade-wenners in die damesafdeling, is ook van mening dat daghuise dit glad nie makliker as koshuise het nie. “Ons het miskien groot getalle, maar bitter min lede bly aan na die eerste jaar. Ons kry ook geen finansiële bystand vanaf die universiteit vir ons voortbestaan nie, en moet dus ons ledegeld gebruik.” 

Vir Darin Swart, hoof van Stuku se eksterne kultuur, is hierdie ‘n teer saak. “Mense moet ophou om daghuise uit te haal. Die kompetisie is glad nie onregverdig nie. Dit is moontlik vir die koshuise om daghuise te wen, aangesien dit die derde jaar is wat Zeus aan Serenade deelneem en die eerste keer dat hulle wen.”

Intussen bly daghuise vir koshuise ‘n doring in die vlees. Soos Otto dit stel, “Ons werk ons gatte af net om ons koshuis in stand te hou en dan kom ‘n daghuis soos Vividus en gooi als omver.”

Foto: Hendrik Storm

Website | view posts