ELAINE SWANEPOEL

Serenade is verby en Tuks se koshuise het hard geoefen vir hierdie jaarlikse wedywering. Die kompetisie was straf en met die een koshuis beter as die ander het dit beloof om hierdie jaar iets besonders te wees.

Serenade is egter nie net ‘n wedywering tussen die verskillende koshuise nie, maar ‘n poging om Tuks se beste stemme bymekaar te kry vir die Nasionale rondte wat vanjaar by die Universiteit van Johannesburg plaasvind. Dis moeilik om die een koshuis bo die ander uit te sonder.

Vividus mans bring trane na jou oë met hulle liedjies oor verlore liefde en Mopanie spog met ‘n interessante medlie van Die Heuwels Fantasties. Olienhout se musiek is so goed uitgewerk dat as jy jou oë toemaak jy jouself maklik kan verbeel dat dit ‘n regte orkes is wat voor jou staan.

Wanneer dit kom by die meisies sal Huis Erika se stemme jou hoendervleis gee en Magrietjie se musiek sal ‘n huppel in jou stap sit. Klaradyn sal jou wegvoer na ‘n ander plek en Jasmyn se beatboxing maak hulle serenade iets besonders.

Die onderskeie HK’s en mense agter die musiek is ook baie opgewonde oor vanjaar se serenade. Nerina se Serenade HK, Silva Kuschke, sê dat sy groot dinge vir Nerina se serenade voorsien en Willem, Taaibos se HK vir eksterne kultuur, is vas oortuig dit is Taaibos se “beste serenade nog.”

Vir die manne van Maroela gaan dit egter net oor om dit te geniet en Hannes van der Merwe, die man agter Maroela se serenade, voel dat die fokus van Serenade die afgelope jare verskuif het en dat die klem nou teveel op kompetisie val.

Op die vraag wie hulle dink hulle grootste kompetisie is, se beide Olienhout en Mopanie dat hulle skrikkerig is vir Zeus. Zeus het hierop gereageer deur te sê dat hulle regtig nie omgee oor die kompetisie nie, en serenade doen vir die musiek.

Asterhof en Jasmyn is van mening dat Madelief vir hulle die meeste gevaar inhou, en Madelief voel weer dat al die meisies koshuise vir hulle kompetisie is, aangesien almal hulle alles ingesit het vir hierdie jaar se kultuur.

Vanjaar se Serenade, wat op 27, 28 en 29 Julie plaasgevind het, is egter anders as vorige jare sin. Hierdie jaar is daar meer op stemkwaliteit as die vertoning self gefokus.

Waar die puntetoekenning vorige jare 70% musiek en 30% vertoning was, is dit hierdie jaar 80% stem en 20% vertoning. Elke koshuis hoef ook nie ‘n vasgestelde tema te hê nie. Hier is al die serenade-afrigters dit eens dat dit ‘n baie wyse besluit was.

Riaan van der Walt van Vividus voel dat musiek die essensie van Serenade is, en dat sommige groepe wegkom met ‘n snaakse vertoning, terwyl hulle stemkwaliteit nie so goed is nie. Van der Walt voel egter dat die show nie heeltemal weggevat moet word nie, omdat dit emosie uitbring.

Elri van Dyk en Anandi Reitmann van Klaradyn is dit eens dat klank baie belangrik is, maar dat dit op die ou einde gaan oor die pakkie wat jy kry. Soos Van Dyk dit stel, “dit moenie gaan oor die gimmiks nie.”

Magrietjie en Mopanie se afrigters is ook baie positief oor die nuwe reëls, omdat dit op nasionale vlak glad nie oor die vertoning gaan nie, maar slegs die stemkwaliteit.

Toe ons uitvra oor die moontlike uitdagings wat die onderskeie koshuise in die gesig staar, was dit duidelik dat ‘n positiewe gesindheid definitief nie ‘n probleem is nie. Nerina moes vir drie dae lank oudisies hou en Olienhout het meer as 100 oudisies gehou. Ook Madelief se meisies is baie gewillig om te werk.

‘n Algemene probleem vir daghuise soos Zeus en Vividus is egter om ‘n lokaal te vind om in te oefen. Vir baie koshuise was tyd ook ‘n probleem, omdat Serrie so lank aangehou het, en was dit ‘n groot uitdaging om al die liedjies betyds te leer.

Beide Serenade HK’s van Asterhof sowel as Madelief voel dat Stuku hierdie jaar baie meer georganiseerd en voorbereid is vir hierdie jaar se kultuur.

Hoe dit ookal sy, Tuks se koshuise en daghuise was reg vir die gebeurtenis van die jaar en met al die harde werk wat hulle ingesit het, het hulle ons nie teleurgestel nie.

*Teen druktyd is die volgende koshuise gekies om in die finale deel te neem: Manskoshuise: Vividus, Olienhout, Boekenhout en Zeus. Dameskoshuise: Vividus, Asterhof, Magrietjie en Madelief.

Website | view posts